На­маз уақы­ты
На­маз уақы­ты
9 жыл бұрын 6582
Қайрат Жолдыбайұлы

Па­рыз на­маз­дар­мен бір­ге қо­са оқы­ла­тын сүн­нет­тер, үтір, тарауих жә­не айт на­маз­да­ры үшін уа­қыт шарт. Па­рыз на­маз­дар: бам­дат (таң), бе­сін, на­маз­ды­гер (асыр), ақ­шам (на­маз­шам) жә­не құп­тан на­маз­да­ры­нан тұ­ра­ды. Жұ­ма на­ма­зы да бе­сін на­ма­зы­ның ор­ны­на өте­ді. Уақы­ты кір­мей еш­қан­дай на­маз оқыл­майды.

Уақы­ты­нан кейін оқыл­ған на­маз – на­маз­дың қа­за­сы. На­маз па­рыз адам­ға на­маз­дың уа­қыт­та­рын бі­лу аса қа­жет. Ал сол уа­қыт­тар Кі­тап пен сүн­нет­те бе­ріл­ген.

0 пікір