Имам­дық­тың шар­тта­ры
Имам­дық­тың шар­тта­ры
9 жыл бұрын 7604
Қайрат Жолдыбайұлы

Имам­ның жа­сы ба­ли­ғат­қа жет­кен, ақыл-есі тү­зу жә­не мұ­сыл­ман бо­луы шарт. Иман­ға те­ріс кей­бір кү­пір се­ні­мі бар адам­ның ар­тын­да на­маз оқу­ға бол­майды. Имам кі­сі­нің ер кі­сі бо­луы ке­рек. Әйел заты ер кі­сі­лер­ге имам бо­ла ал­майды. Бі­рақ әйел адам­ның өз ара­ла­рын­да имам бо­луы мәк­рүһ жо­лы­мен рұқ­сат. Әйел имам бол­ған уа­қыт­та бас­қа әйел­дер­мен бір сап­та тұ­ра­ды. Имам бол­ған әйел­дің ал­ды­ға шы­ғуы – мәк­рүһ.

Имам кі­сі­нің на­маз­ды дұ­рыс оқи ала­тын­дай жә­не оқи­тын Құ­ран сү­ре­ле­рін жат­қа бі­луі қа­жет. Үзір­лі адам имам бо­ла ал­майды.

0 пікір