Ас­пан әле­мі үне­мі ке­ңеюде
Ас­пан әле­мі үне­мі ке­ңеюде
10 жыл бұрын 6426
Қайрат Жолдыбайұлы

Ең жа­қын бес-ал­ты га­лак­ти­ка­дан бас­қа барлық га­лак­ти­ка­лар біз­ден өз қа­шық­тық­та­ры­на сай жыл­дам­дық­пен тоқ­та­ма­стан ұзақ­тап жат­қа­нын 1922 жы­лы аст­ро­ном Хабл (HubbIe)зерт­теп тап­қан болатын. Оның ай­туына қа­ра­ған­да, жа­рық жыл­дам­ды­ғы­мен есеп­те­ген­де біз­ден мил­лион жыл­дай қа­шық­тық­та ор­на­лас­қан бір жұл­дыз біз­ден жы­лы­на 168 км жыл­дам­дық­пен, екі мил­лион жыл ұзақ­та­ғы жұл­дыз екі есе жыл­дам­дық­пен, үш мил­лион жыл ұзақ­тық­та­ғы үш есе жыл­дам­дық­пен тоқ­та­ма­стан алыстау­да.

Иә, 1922 жы­лы ға­на зерт­теп бі­лін­ген «Big-bang» Үлкен жа­ры­лыс» за­ңын Құ­ран осы­дан 1400 жыл бұрын, яғ­ни аст­ро­но­мия ғы­лы­мы­ның да­мы­ма­ған, те­лес­коп сияқ­ты құ­рал­дар­дан ма­құ­рым ға­сыр­да:  ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ «Ас­пан­ды құ­ді­ре­ті­міз­бен біз жа­рат­тық жә­не оларды үнемі ке­ңей­ту­де­міз» (За­рият/47) – деп анық ай­тып ке­туі кү­мән­сіз тол­ған­ған ақыл ие­сін Құранға бас иді­ре­рі сөз­сіз.

0 пікір