Жер­дің ай­на­лу ба­ғы­ты
Жер­дің ай­на­лу ба­ғы­ты
10 жыл бұрын 3857
Қайрат Жолдыбайұлы

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾

«Тау­лар­ды кө­ріп, олар­ды тап­жыл­май тұр деп ойлап қа­ла­сың. Ал олар бол­са, бұлт­тар­дың кө­шуі тәріз­дес жыл­жу­да».[1]

Алла Та­ға­ла­ның адам­дар­дың ақи­қат ая­сын­да өмір сү­ру­ле­рі үшін шы­рақ қы­лып тү­сір­ген қа­сиет­ті Құ­ран­ның бұл ая­тын­да Жер­дің тек ай­на­луы ға­на емес, со­ны­мен қатар оның ай­на­лу ба­ғы­ты да ай­ты­лып кет­кен. Қа­зір­гі за­ман ғы­лы­мы­ның қол жет­кіз­ген жа­ңа­лық­та­ры­ның бі­рі – 3500-4000 м биік­тік­те­гі негіз­гі бұлт жиын­да­ры­ның қоз­ға­лыс ба­ғы­ты әр­қа­шан баты­стан шы­ғыс­қа қа­рай бо­ла­ты­ны. Ауа рай­ын бол­жау үшін кө­бі­не­се ба­тыс­та­ғы жағ­дай­ға на­зар ауда­ры­луының се­бе­бі де со­дан.

Ал, бұлт жиын­да­ры­ның ба­ты­стан шы­ғыс­қа қа­рай қоз­ға­луының не­гіз­гі се­бе­бі – Жер­дің ай­на­лу ба­ғы­ты. Өйтке­ні жер ба­ты­стан шы­ғыс­қа қа­рай ай­на­ла­ты­ны белгілі. Кейін­нен бел­гі­лі бол­ған бұл ғы­лы­ми ақи­қат бірне­ше ға­сыр бұ­рын қа­сиет­ті Құ­ран­да ай­ты­лып қойғаны ке­ре­мет емей не­ме­не?

[1] Нә­міл сү­ре­сі/88.

0 пікір